/////////////////// Сатурн | Saturn ///////////////////

25x35cm
>>>>> в процес | process >>>>>

/////////////////////// фетиш | fetish ///////////////////////

25x35 cm
черен туш и "бронзова" боя на хартия | black ink and "bronze" paint on paper


/////////////////////// богиня | goddess ///////////////////////

25x35 cm
черен туш и "златна'' боя на хартия | black ink and ''golden'' paint on paper

////////////////// страхове | fears //////////////////

Фобия | Phobia


Травма | Trauma
35x50cm

////////////////// меланхолия | melancholia //////////////////25x35cm
хартия, смесена техника / paper, mixed media
25x35cm