/////////////////////// фетиш | fetish ///////////////////////

25x35 cm
черен туш и "бронзова" боя на хартия | black ink and "bronze" paint on paper