/////////////////////// богиня | goddess ///////////////////////

25x35 cm
черен туш и "златна'' боя на хартия | black ink and ''golden'' paint on paper